G A N

MEDVERKANDE

Koreografi och dans

Ingrid Rosborg                       (se videoklipp nedan)      

Camille Marchadour              (se videoklipp nedan)

Scenografi och dramaturgi

GAN work in progress trailer: (lösenord)

https://vimeo.com/manage/343205106/general

Bengt Gomér   http://bengtgomer.com/

Recent projects at the New York Philharmonic, Royal Dramatic Theatre, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Folkoperan in Stockholm, Malmö Opera, Staatsoper Hannover, Cuvilliés Theater in Munich.

Musiker

Ann Elkjär               Flöjt           http://annelkjar.se/start/

Carl Marttala          Oboe          https://www.linkedin.com/in/carl-marttala-00a3aba6/

 

Jonas Olsson          Piano         http://mimitabu.se/?page_id=330

Rhythm Art Duo     Slagverk    http://www.rhythmartduo.com

Daniel Berg

Fredrik Duvling

My Hellgren            Cello           http://myhellgren.com/index.html

Adrian Eriksson     Kontrabas

CV

Animation

Fredrik Andersson   

Film

Kåre Persson     https://se.linkedin.com/in/k%C3%A5re-persson-6a735530

SVT (musikbyrån, dom kallar oss artister, dom kallar oss skådespelare mm)

MOVEMENTS BY HUMANS

 

Koreografi och dans: Ingrid Rosborg

CV

Showreel: Camille Marchadour

 

Featuring work by Jiri Kylian, William Forsythe, Marina Mascarell and Ben Wright

CV

Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965)

Maskinarbetaren (1918)