texter

Här kan du ladda ner några av mina texter om konstmusik. Klicka på bilderna.

Kilroy was here. Minnet av glömskan

En sammanfattning av min Master uppsats: Musik och minne. Det innerliga experimentet. Texten handlar om filosofen och musikteoretikern Theodor W. Adornos inflytande på den moderna musiken och ger ett historiskt/arkeologiskt perspektiv på konstmusikaliskt skapande. Publicerad i Nutida musik nr: 3, 2013-14.

Musik och minne. Det innerliga experimentet

En sammanfattning av utgångspunkterna för mitt eget skapande mot bakgrund av Theodor W. Adornos musikfilosofi. Master uppsats.

Künstler rede nicht

Om musikaliskt berättande i modernismens konstmusik. Kandidat uppsats

Please reload

press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1