top of page

verk

musikdramatik

J.A.G.S. Den öländske faraonen, rekviem (vlc, blandad kör)             35           2021-22

Jordebok - ett oratorium om den föränderliga staden                      55           2014-16
(pno, perc, kb, sopr, ten, kammarkör, liveelektr)

               

 

orkester

Kilroy was here (symfoniorkester)                                                      10            2012-13

Open House (stråkorkester)                                                                 10.30       2012

Poltergeist (symfonisk blåsorkester)                                                    4            2011

 

kammarmusik

G A N (fl, ob, perc, pno, vlc, kb)                                                             35            2017-20

du spectacle (fl, cl, perc, pno, accord, vln, vla, vlc)                             10            2011

Kedjebrev (fl, git, pno, perc, vla, kb)                                                       9             2010-11

Agora (ob, fag, perc, vlc, kb)                                                                 10             2009

Röda gränd (accord, brassext, perc)                                                     6             2008

Recitatio (vokal kvartett)                                                                        7.30        2008

Den omfattande trädgården (fl, bas cl, git, perc, pno, vln, vlc)           9             2007-08

Minotauria (cl, pno, vla, vlc)                                                                   6             2006

 

solo
 

A L V (cello)                                                                                              8.30       2021

Exfolia (elgitarr)                                                                                      4.30       2010 

 

elektroakustiskt

Das ding an sich (ea och performance)                                              13            2007-08

bottom of page