lyssna

"Hans Gurstad-Nilssons Kilroy was here smög introvert in med sordinerade tromboner. Det spratt till i orkestern av små tonala rörelser och växte gradvis - fram till ett cylkelhjulssolo…

…Petter Ekman och Hans Gurstad-Nilsson; två av namnen som jag hoppas få höra mer av"

Molly Teleman, Norrköpings Folkblad (2013 05 31)

JORDEBOK 

 

ETT ORATORIUM OM DEN FÖRÄNDERLIGA STADEN

GÖTEBORGSOPERAN

Recitativ, sång och musik vävs samman till en mångstämmig skildring av Göteborgs historia och väsen. Genom samtidens plandokument, historiska källor, arkeologiska fynd, dokumentära och poetiska texter speglas mötet med nya tider i en stad under ständig omvandling. Verket framförs av Varbergs kammarkör förstärkt med sopranen Karolina Andersson och tenoren Tore Sunesson.  Piano: Jonas Olsson. Slagverk: Daniel Berg. Kontrabas: Adrian Eriksson. Musikalisk ledning: Gunno Palmquist. Berättarröst: Lars Sonnesjö. Regi och ljus: Joakim Engstrand.

 

I samarbete med Göteborgs stadsmuseum och med stöd från Västra Götalandsregionen, Frispel och Göteborgs stad, kultur.

Ur Jordebok - ett oratorium om den föränderliga staden. Scen 4 Val Paraiso. Film: Joakim Engstrand

Programblad

Libretto 

Recitatio (excerpt, live) - Vocal quartet Vox
00:00 / 00:00
Exfolia (excerpt) - Hans Gurstad-Nilsson
00:00 / 00:00