top of page

lyssna

"Hans Gurstad-Nilssons Kilroy was here smög introvert in med sordinerade tromboner. Det spratt till i orkestern av små tonala rörelser och växte gradvis - fram till ett cylkelhjulssolo…

…Petter Ekman och Hans Gurstad-Nilsson; två av namnen som jag hoppas få höra mer av"

Molly Teleman, Norrköpings Folkblad (2013 05 31)

J O R D E B O K 

 

ETT ORATORIUM OM DEN FÖRÄNDERLIGA STADEN

G Ö T E B O R G S  O P E R A N

Recitativ, sång och musik vävs samman till en mångstämmig skildring av Göteborgs historia och väsen. Genom samtidens plandokument, historiska källor, arkeologiska fynd, dokumentära och poetiska texter speglas mötet med nya tider i en stad under ständig omvandling. Verket framförs av Varbergs kammarkör förstärkt med sopranen Karolina Andersson och tenoren Tore Sunesson.  Piano: Jonas Olsson. Slagverk: Daniel Berg. Kontrabas: Adrian Eriksson. Musikalisk ledning: Gunno Palmquist. Berättarröst: Lars Sonnesjö. Regi och ljus: Joakim Engstrand.

 

I samarbete med Göteborgs stadsmuseum och med stöd från Västra Götalandsregionen, Frispel och Göteborgs stad, kultur.

Ur Jordebok - ett oratorium om den föränderliga staden. Scen 4 Val Paraiso. Film: Joakim Engstrand

Programblad

Libretto 

Recitatio (excerpt, live) - Vocal quartet Vox
00:00 / 00:00
Exfolia (excerpt) - Hans Gurstad-Nilsson
00:00 / 00:00
bottom of page