top of page

video

J. A. G. S  Den öländske faraonen

Bonde, livräddare, möbelsnickare och bildhuggare med håg för det vackra och en fantasi utöver det vanliga. En särling som skapade fritt och drömde stort, bortom bynormernas horisont. Johan August Gustafsson från Seby i Segerstads socken lämnade ingen oberörd.

 

Här firas hans liv och verk i ett rekviem för solocello i en inspelning av uruppförandet den 28 augusti 2022. På plats i konstnärens hemkyrka möter vi cellisten Per Nyström och kören Vokalharmonin  under ledning av Fredrik Malmberg.

Medverkande:

Per Nyström: cello

Fredrik Malmberg: dirigent

 

VOKALHARMONIN

Sopraner: Sofia Niklasson, Emma Fagerström, Cassandra Jenner

Altar: Amanda Flodin, Lotta Gullberg, Elias Aaron Johansson

Tenorer: Johan Uusijärvi, Olof Olofsson, Szymon Rudzki

Basar: Ove Pettersson, Karl Peter Eriksson, Olof Akre

 

Sångsolister:

Amanda Flodin

Karl-Peter Eriksson (recitation)

Film: Take5 Music Production

A L V

 

A L V är ett stycke för solocello inspirerat av berättelser kring den övergivna byn Dröstorp på Ölands Stora Alvar. Här tolkar cellisten Per Nyström stycket i en inspelning från Kulturhuset Zokker, Mörbylånga i samband med uruppförandet 18 september 2021.

 

Alv är den obrukbara jordmånen under matjorden, en sinnebild av de karga förhållanden som rådde för Dröstorps inbyggare.

Film: Oddbjörn Andersson

Ljud: Magnus Bergman

Postproduktion: Hans Gurstad-Nilsson

"

Från början hade jag tänkt utgå från stillheten i ödebyn. Men under arbetets gång gjorde sig de mustiga berättelserna om boskapstjuven Bohman påminda. 

G A N

G A N är ett verk för kammarensemble inspirerat av avantgarde konstnären Gösta Adrian-Nilssons bildvärld. Gösta Adrian-Nilsson (GAN) (1884-1965) från Lund var en av pionjärerna i den svenska 1900-talskonsten. Här spelar Zéphyrin Rey-Bellet, cello och Erik Wickström, piano två utdrag ur G A N i en konsert från Kalmar Slott 26 februari 2021.

Ur festivalen Avantgarde 101 till 100-årsminnet av Svenska Baletten.

Avsnitt: Musikens utveckling och inspiration - då och nu.

Se hela programmet här:

https://byteatern.se/avantgarde-101

Produktion:

Carolina Johansson, Barn- och ungdomsproducent, Länsmusiken

Kristina Flygare, Dansutvecklare, Byteatern - Kalmar läns teater

En samproduktion mellan Länsmusiken - Kalmar läns musikstiftelse, Camerata Nordica, Byteatern - Kalmar läns teater och Kalmar kommun.

G A N, Ilja

Erik Wickström spelar pianostycket Ilja ur G A N. Trots sitt radikala bildspråk var G A N i grund och botten en romantiker. I sin konst lyckades han förena sin personliga, ofta svärmiskt romantiska motivvärld med ett modernistiskt bildspråk. Ilja var smeknamnet på GANs första och kanske också största kärlek, Karl Edvard Holmström. Ilja dog i lunginflammation endast 22 år gammal.  I filmen visas utsnitt ur målningarna Elektrikern (1913), Gränden (1919) och Blå hamn (odaterad). Kalmar Slott 26 februari 2021.

G A N, workshop

 

Utdrag från två workshops med dansare och musiker på Kalmar teater och Artisten i Göteborg 2018.

 

Koreografi och dans: Ingrid Rosborg och Camille Marchadour

Musiker: Carl Marttala, oboe, Jonas Olsson, piano, Daniel Berg

och Fredrik Duvling, percusssion.

Scenbild och ljusdesign: Bengt Gomér

Film: Kåre Persson

 

Ur Jordebok - ett oratorium om den föränderliga staden. Scen 4 Val Paraiso. Göteborgsoperan 14 maj 2016. Film: Joakim Engstrand

J O R D E B O K

 

ETT ORATORIUOM DEN FÖRÄNDERLIGA STADEN

GÖTEBORGSOPERAN 2016

 

Recitativ, sång och musik vävs samman till en mångstämmig skildring av Göteborgs historia och väsen. Genom samtidens plandokument, historiska källor, arkeologiska fynd, dokumentära och poetiska texter speglas mötet med nya tider i en stad under ständig omvandling.

 

Varbergs kammarkör

Karolina Andersson, sopran

Tore Sunesson, tenor

Jonas Olsson, piano

Daniel Berg, slagverk

Adrian Eriksson, kontrabas

Gunno Palmquist, musikalisk ledning

Lars Sonnesjö, berättare

Joakim Engstrand, regi och ljus

 

I samarbete med Göteborgs stadsmuseum med stöd från Västra Götalandsregionen, Frispel och Göteborgs stad, kultur.

Programblad

bottom of page