top of page

bach in flux

SAMARBETE MED FLUXUS KONSTNÄREN KEN FRIEDMAN KRING BACHS OFULLBORDADE FUGA
CONTRAPUNCTUS XIV
                                                                          IN FLUX

J.S. Bachs musikaliska bokslut, Kunst der Fuge, blev aldrig helt färdigt. Den ofullbordade fugan, Fuga a 3 Sogetti (Contrapunctus XIV), en fyrstämmig trippelfuga, har lockat många musikteoretiker och tonsättare. Det finns flera teorier om varför fugan lämnades ofullbordad liksom förslag på hur Bach tänkte sig det färdiga stycket. Enligt en anteckning som sonen Carl Philip Emanuel har tillfogat i manuskriptet dog fadern under arbetet. Flera experter misstänker dock att detta är en efterhandskonstruktion. Lämnade Bach kanske fugan inkomplett med avsikt, som en gåta att lösa för kommande generationer? Teorin har förts fram av organisten Indra Hughes 2007 och är utgångspunkten för mitt samarbete med konstnären Ken Friedman.

Läs mer om Ken Friedman:

http://stendhalgallery.com/?p=126

bottom of page